top of page

Austria & Poland:

Austria:

Austria - set of 7.jpg
Austria 1974 Proof Coins Set $17.85
Austria - set of 7!.jpg
Sold - Pete K.
17 May 2022.
Austria-0560.jpg

SOLD Pete K.

14 March '22

Austria-0563.jpg
Heading 6
Austria-P-59.jpg
Sold - Pete K.
17 May 2022.
Austria-0555.jpg
Austria-0559.jpg
Austria-0556.jpg
bottom of page